Pratyakshya Ko Praman Ki Aavashykta Nahi

3

Pratyakshya ko praman ki aavashykta nahi.

Leave a Reply